Om Prisma

Prisma är namnet på Korskyrkans och Equmeniakyrkan i Götenes gemensamma ungdomsarbete.

Om du vill få kontakt så får du gärna höra av dig till någon av oss:

Karolina Ros
Ungdomsledare Equmeniakyrkan
073-083 64 99

Frida Persson
Ungdomsledare Korskyrkan

Erik Jonåker
Pastor Equmeniakyrkan

Mikael Tilly
Pastor Korskyrkan
073-805 30 55